Oferta

Dla dorosłych:
Zapraszam do kontaktu osoby, które oczekują wsparcia logopedy przy:

1156484_89891702

 • afazji (zaburzeniach językowych powstałych w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu)
 • braku zdolności komunikacyjnych po urazach czaszkowo mózgowych
 • problemach neuromięśniowych spowodowanych np. udarem (kłopotów z napięciem mięśniowym – nadmiernie obniżonym lub zbyt silnym)
 • chorobach demencyjnych oraz demielizacyjnych
 • braku możliwości posługiwania się komunikacją werbalną
 • wadach wymowy (pacjent nie wymawia wszystkich głosek, ma nieprawidłową, rażącą wymowę)
 • wadach w budowie narządów anatomicznych (po wypadkach, po zabiegach, skutkujących obniżeniem wyrazistości mowy
 • jąkaniu lub innego rodzaju niepłynności mowy

Dla dzieci:

 • które wymagają poprawy jakości dykcji, usprawnienia umiejętności oddechowychdziewczynka
 • które nie wymawiają wszystkich głosek z repertuaru dźwięków języka polskiego lub je zniekształcają (np. wymawiają głoski w sposób, który jest nieprzyjemny dla ucha odbiorcy lub nie wymawiają głosek, które wymawiają ich rówieśnicy)
 • ze specyficznymi zaburzeniami językowymi
 • z objawami niepłynności mowy
 • których proces nabywania mowy jest opóźniony lub zaburzony
 • które rozwijają się nieharmonijnie, u których występują problemy w obrębie jamy ustnej
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka towarzyszącym zespołom wad  genetycznych (np. zespół Downa), porażeniu mózgowemu,
 • z zaburzeniami mowy związanymi z   autyzmem, zespołem Aspergera
 • z wadami w budowie narządów anatomicznych (z rozszczepem podniebienia, po wypadkach, po zabiegach)
 • z niedokształceniem mowy ( afazją, alalią)
 • dzieci z niedosłuchem
 • z upośledzeniem umysłowym
 • u których istnieje ryzyko występowania APD

Dla niemowląt: Oto trudności występujące u niemowląt mogące spowodować zaburzenia mowy:

dziecko

 •  kłopoty ze ssaniem
 •  mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania
 •  nieumiejętność żucia i połykania
 •  nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia
 • niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się
 • ograniczenia ruchu języka
 •  nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka
 • brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg
 • zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego), lub też brak odruchu wymiotnego
 •  nadmierne ślinienie się.

Trudności te wynikają z nieprawidłowego napięcia mięśniowego języka, warg, podniebienia, policzków. Pod szczególną opieką logopedy już od pierwszych tygodni życia powinny znaleźć się wcześniaki, dzieci ze zdiagnozowanymi wadami anatomicznymi (rozszczep podniebienia, zespół Pierre’a Robina), z takimi wadami genetycznymi, jak zespół Downa, Aperta, czy też dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.