O mnie

Dorota Zyskowska Logopeda Częstochowa

Dorota Zyskowska Logopeda Częstochowa


Absolwentka:

 • Studiów podyplomowych: Surdologopedia
 • Studiów podyplomowych: Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studiów podyplomowych: Logopedii Ogólnej Uniwersytet Wrocławski
 • Studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Studiów magisterskich: Pedagog Społeczny Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Integracji sensorycznej II stopnia
 • Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne diagnoza i terapia zaburzeń mowy
 • Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0 – 3 lat
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – szkolenie I- go stopnia
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?
 • Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego
 • Certyfikat Terapeuty Dysleksji
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł 1 i 2
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Logorytmika – metoda wspomagająca profilaktykę i terapię języka.
 • Certyfikat diagnostyczny KORP
 • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
 • Zastosowanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy


Konferencje:

 • Opóźnienia w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii
 • Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja
 • Zagadnienia mowy i myślenia
 • Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniem mózgu
 • Diagnoza i terapia dysglosji
 • Wczesne problemy neurologiczne w rozwoju dziecka – rozpoznanie, diagnoza, terapia
 • Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy i myślenia
 • Dziecko z rozszczepem w oczach ortodonty, chirurga, logopedy
 • Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym
 • Nauka czytania krok po kroku
 • Ogólnopolska konferencja „W labiryncie słów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia”
 • IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna
 • Dziecko z dysfunkcją słuchu
 • V Międzynarodowa konferencja Logopedyczna
 • Język jako narzędzie pracy logopedy
 • rola Logopedii w neurorehabilitacji

Ważniejsze praktyki:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Odział Rehabilitacji neurologicznej
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
 • Ottoprodent Wrocław – Terapia osób z zespołem wad wrodzonych
 • Pulsantis Wrocław – Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna
 • Instytut dr Swietłany Masgutowej Wrocław
Dorota Zyskowska - Logopeda Częstochowa - certyfikat